Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na montaż klimatyzacji?

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na montaż klimatyzacji?

 

Osoby zamieszkujące domy jednorodzinne nie muszą pytać o zgodę, jeśli chcą w swoim budynku zainstalować klimatyzację. Jeśli jednak na taki krok decyduje się mieszkaniec bloku, kamiennicy lub innego obiektu, w którym nie jest jedynym lokatorem, musi on niestety wziąć pod uwagę opinię wspólnoty. Bez jej zgody montaż klimatyzatora jest samowolą, a osobie, która go zamontowała, grozić mogą poważne konsekwencje. Informacji na temat, jakie warunki stawiane są w przypadku montażu klimatyzatora np. na balkonie, przeczytać można w uchwale wspólnoty mieszkaniowej.

 

Jak uchwała wspólnoty mieszkaniowej reguluje kwestię montażu klimatyzatorów?

 

Dokument ten opisuje zwykle szczegółowo warunki, jakie należy spełnić, aby zamontować klimatyzator. Na podstawie tego opisu rozpatrywane są wnioski poszczególnych użytkowników, i wydawane są pozwolenia, na zainstalowanie klimatyzacji w mieszkaniu. W wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym na montaż klimatyzatora najczęściej wskazywany jest balkon. Ustawa określa:

  • w której części balkonu urządzenie może zostać zamontowane,
  • jakie są wymagane i dopuszczalne parametry klimatyzatora – chodzi przede wszystkim o emisję hałasu – 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w nocy,
  • sposób instalacji urządzenia – konieczny jest montaż tłumiący drgania, zastosowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, system odprowadzania skroplin,
  • podmiot dokonujący montażu – specjalista w dziedzinie montażu klimatyzacji, lub wyspecjalizowana firma usługowa.

Jeśli w trakcie montażu klimatyzatora na balkonie lub elewacji budynku powstaną szkody, odpowiada za nie właściciel lokalu, który zlecił instalację urządzenia.

 

Jak uzyskać zgodę na montaż klimatyzatora od wspólnoty mieszkaniowej?

 

O zgodę na zainstalowanie w swoim mieszkaniu klimatyzatora jego właściciel musi wystąpić na piśmie. Powinno ono zawierać załącznik, wskazujący miejsce zamontowania urządzenia, np. w formie odręcznego szkicu. We wniosku umieścić trzeba wszystkie parametry urządzenia, podając producenta, typ i model klimatyzatora oraz posiadane przez niego atesty. Konieczne jest także określenie mocy elektrycznej, a także wymiarów i masy urządzenia. Najważniejszą z punktu widzenia sąsiadów informacją jest jednak poziom emitowanego przez klimatyzator hałasu. Ponieważ jest to ten parametr, stający się często kością niezgody, wspólnoty na ogół życzą sobie, aby do wniosku dołączone zostały zgody sąsiadów.

Po otrzymaniu zgody od wspólnoty rozpocząć można montaż urządzenia. Jeśli nie zostanie ona udzielona – nie powinno ono być montowane, ponieważ stanowi naruszenie zasad wspólnego użytkowania nieruchomości. Od lokatora, który zainstalował klimatyzator bez zgody wspólnoty, może ona zażądać odszkodowania albo deinstalacji urządzenia. W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach sprawa o nielegalny montaż urządzenia chłodzącego może być skierowana do sądu.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 electro-clim.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.