Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

 

Montaż klimatyzacji, zwłaszcza w większym obiekcie, to spory wydatek. Decydując się na instalację systemu, warto zapoznać się z możliwościami pozyskania dofinansowania na tego typu inwestycję. Jego otrzymanie jest możliwe tylko wówczas, jeśli klimatyzator oprócz schładzania powietrza, będzie zapewniał także jego ogrzewanie. Musi więc wykorzystywać technologię inwerterową, czyli działać na zasadzie powietrznej pompy ciepła. W roku 2024 dostępnych jest kilka programów, umożliwiających dofinansowanie zakupu sprzętu.

 

Dostępne w 2024 roku programy umożliwiające dofinansowanie klimatyzacji

 

 

Czyste powietrze

 

Program ten przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów, a wysokość dofinansowania zależna jest od dochodów wnioskodawcy. Od stycznia 2023 przewiduje on dofinansowanie również do klimatyzacji z funkcją grzania. Muszą to być jednak urządzenia o klasie energetycznej co najmniej A+. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a umowę podpisać należy do końca roku 2027.

 

Mój Prąd 5.0

 

Ten program również został rozszerzony w 2023 o pompy ciepła, a takim urządzeniem jest przecież klimatyzator typu powietrze – powietrze. W jego ramach uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Przeznaczony jest on dla gospodarstw domowych, które nie korzystają z innych programów publicznych. Nabór wniosków trwa cały czas, ale umowę podpisać należy maksymalnie 31.12.2024.

 

Moje ciepło

 

W przypadku tego rozwiązania dotacją pokryć można do 30% kosztów kwalifikowanych (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 45%), związanych z zakupem i montażem sprzętu. Środki pozyskać mogą wyłącznie właściciele domów o podwyższony standardzie energetycznym. Ich wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nie może przekraczać rocznie 55 kWh na m2. Maksymalny termin składania wniosków określony został na 31.12.2026.

 

Ulga termomodernizacyjna

 

Ten rodzaj wsparcia to możliwość odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora z funkcją ogrzewania w rocznym rozliczeniu podatkowym. Mogą z niego skorzystać wszyscy, którzy wykażą, że zakup urządzenia związany jest z termomodernizacją, tzn. zmniejszy zapotrzebowanie budynku na energię, lub stanowi całkowitą, lub częściową zmianę dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku na źródło energii odnawialnej. Do tej pory nie został określony termin zakończenia korzystania z tego rodzaju wsparcia.

 

Agroenergia

 

W ramach tego programu środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansować można 20% kosztów zakupu klimatyzacji z funkcją grzania. Przeznaczony jest on jednak wyłącznie dla osób fizycznych i prawnych, które posiadają lub dzierżawią nieruchomości rolne, o powierzchni od 1 ha do 300 ha, prowadzących działalność rolniczą lub usługi dla rolnictwa. Aby pozyskać środki, trzeba jednak zainwestować w instalację hybrydową, łączącą kilka źródeł energii odnawialnej (w tym klimatyzator z funkcją grzania) w jeden układ. . Umowę na dofinansowanie można podpisać do 31.12 2025

 

Grant OZE

 

Są to środki przeznaczone dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. Mogą oni po zakończeniu inwestycji odzyskać 50% kosztów zakupu klimatyzacji z funkcją grzania. Grant obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a termin zakończenia programy został wyznaczony na 30.06.2026.

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz zostać beneficjentem któregoś z programów, jakiego typu sprzętu potrzebujesz i jaki będzie końcowy koszt inwestycji, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nie zwlekaj z tym do końca okresu, jaki oznaczony został jako koniec funkcjonowania programu. Może się okazać, że środki wyczerpane zostały wcześniej i nie możesz już pozyskać dofinansowania. Zawsze należy sprawdzić na stronie operatora, czy dany program jest jeszcze realizowany. Tam też dostępne są wszystkie informacje dotyczące konkretnego programu.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 electro-clim.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.