Dostawa oraz montaż agregatu wody lodowej wraz z instalacją odzysku ciepła, z możliwością pracy zima-lato.
Dzięki zastosowaniu instalacji wentylacji, hala o powierzchni 150 m została w pełni ogrzana.

Dostawa oraz montaż agregatu wody lodowej