Formalności związane z instalacją pompy ciepła

Formalności związane z instalacją pompy ciepła

 

Odnawialne źródła energii to przyszłość. Coraz więcej osób jest świadomych zagrożeń, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Z tego względu w ostatnich latach dużą popularnością cieszą się pompy ciepła. Aby zamontować takie urządzenie, należy uwzględnić przepisy prawa budowlanego, wodnego, a także geologicznego i górniczego.

 

Czy montaż pompy ciepła wymaga uzyskania pozwolenia?

 

Jeśli ktoś się zastanawia nad montażem pompy ciepła, to nie musi się przejmować pozwoleniem. Wedle przepisów obowiązujących od 19 września 2020 roku w Prawie budowlanym został umieszczony zapis, że pompa ciepła, która ma moc mniejszą niż 50 kW, nie wymaga zgłoszenia ani ubiegania się o pozwolenie. To znaczne ułatwienie dla większości gospodarstw domowych, a także właścicieli dużych nieruchomości. "Pompa ciepła o mocy 12,5 kW wystarcza na powierzchnię do 250 metrów" - potwierdza to specjalista współpracujący z największymi producentami tego typu urządzeń.

 

Montaż pompy ciepła a prawo budowlane i wodne

 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja pompy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku nie wymaga zgłoszenia i pozwolenia. Są jednak dwa wyjątki, o których warto pamiętać:

  • przepisy nie obowiązują budynków, które są zlokalizowane w obszarach Natura 2000,
  • jeśli pompa ciepła będzie montowana w obiekcie zabytkowym, to należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub można też zgłosić taką chęć w starostwie.

W przypadku przepisów prawa wodnego dotyczącego wodnej pompy ciepła nie ma konieczności uzyskania pozwolenia, gdy urządzenie będzie pobierać wodę z głębokości do 30 m. Pobór wody na dobę nie może przekroczyć 5 m3. Jeśli te wartości zostaną przekroczone, to należy zgłosić się do starostwa o pozwolenie.

 

Zastosowanie przepisów prawa geologicznego i górniczego przy montażu pomp ciepła

 

Przepisy prawa geologicznego i górniczego mają zastosowanie w przypadku montażu pompy gruntowej. Przepisy te zostały ujęte w ustawie o Prawie geologicznym i górniczym z dnia 9 czerwca 2011 roku. Jeśli odwierty pod pompę będą wykonane powyżej głębokości 30 m lub na terenach górniczych, to wówczas należy udać się do starosty wraz ze sporządzonym projektem robót. Na odzew czeka się do 30 dni. Jeśli w tym czasie starostwo nie wniesie sprzeciwu, to można rozpocząć prace.

 

Przy okazji warto też pamiętać o przepisach dotyczących hałasu. Nie jest to związanie z prawem geologicznym, budowlanym czy górniczym, ale jest stosowne rozporządzenie, które ustaliło dopuszczalny poziom hałasu w dzień na poziomie nie większym niż 50 dB(A), a w nocy na 40 dB(A) w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych ta wartość nie może przekroczyć odpowiednio 40 dB(A) i 30 dB(A).

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 electro-clim.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.