Klimatyzacja i wentylacja do szpitala - jak zadbać o komfort w placówce medycznej

Klimatyzacja i wentylacja do szpitala - jak zadbać o komfort w placówce medycznej

 

Systemy klimatyzacji i wentylacji w placówkach służby zdrowia zapewniać muszą właściwe warunki dla pracy personelu medycznego oraz dla pobytu pacjentów. Praca tych systemów polega na wymianie zużytego powietrza na świeże (zewnętrzne), które zostało odpowiednio przygotowane (ogrzane, ochłodzone, nawilżone lub osuszone) w zależności od pory roku i charakterystyki powietrza znajdującego się wewnątrz.

 

W jakim celu stosuje się klimatyzację i wentylację w szpitalach?

 

Odpowiednia wentylacja to niezwykle istotny element nie tylko w domu czy biurze, ale także w każdym budynku użyteczności publicznej, takim jak szpital czy przychodnia. W pomieszczeniach znajdujących się we wnętrzu placówek medycznych, niezbędne jest utrzymanie czystości powietrza na najwyższym poziomie, co potwierdzają sami lekarze. Systemy klimatyzacji i wentylacji pozwalają na zachowanie określonego poziomu stężenia drobnoustrojów, gazów (np. anestezyjnych) czy pyłów. Celem stosowania klimatyzacji i wentylacji w placówkach medycznych jest:

  • zapewnienie czystości (higieny) powietrza wewnętrznego wymaganej dla szpitali, które przyczynia się do mniejszego stężenia drobnoustrojów,
  • zapewnienie wysokiego komfortu cieplno-wilgotnościowego pacjentom oraz personelowi,
  • obniżenie w powietrzu zawartości toksycznych, szkodliwych gazów i drażniących zapachów,
  • kompensowanie niesprzyjających warunków wewnętrznych, takich jak zamknięte okna czy stosowanie substancji radioaktywnych,
  • kompensowanie niesprzyjających warunków zewnętrznych, takich jak wysoka wilgotność, silny wiatr, hałas na zewnątrz, zanieczyszczone powietrze zewnętrzne.

 

Wymogi prawne dotyczące klimatyzacji i wentylacji w szpitalach

 

Aktualne wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji w placówkach medycznych zawsze należy zweryfikować w aktualnych rozporządzeniach wydanych przez Ministra Zdrowia. Poniżej wymieniamy kilka wybranych wymagań:

  • bloki operacyjne, izolatki oraz pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów z obniżoną odpornością, wyposażone muszą być w klimatyzację lub wentylację nawiewno-wywiewną, zapewniającą wszelkie parametry jakości powietrza wymagane we wnętrzu tych pomieszczeń,
  • sale operacyjne oraz pomieszczenia, w których wykorzystuje się podtlenek azotu do znieczulania, muszą mieć zapewnione nadciśnienie względem korytarza,
  • urządzenia służące do wentylacji oraz klimatyzacji, podlegać muszą okresowym przeglądom, czyszczeniu oraz dezynfekcji, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami,
  • izolatki powinny być wyposażone w wymuszoną wentylację, działającą z wykorzystaniem podciśnienia w sposób, dzięki któremu ciśnienie w izolatce będzie niższe niż w śluzie i na korytarzu.
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 electro-clim.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.