Wpływ klimatyzacji na wydajność w pracy

Wpływ klimatyzacji na wydajność w pracy

 

W stosunku do pracowników pracodawcy mają wiele obowiązków. Do tych bardzo istotnych należy zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Pracodawca zobowiązany jest zarówno do zapewnienia zatrudnianym przez siebie osobom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo pracodawca musi zadbać o to, aby do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy mogło bez przeszkód napływać świeże powietrze.

 

Wydajność pracowników a klimatyzacja

 

Na efektywność pracy wpływa bardzo wiele czynników. Bardzo istotnym jest odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, w którym ta praca jest wykonywana. Stosunkowo precyzyjnie kwestie te zostały opisane w kodeksie pracy. Znajdujące się w nim zapisy wyraźnie mówią, że pracodawca musi zadbać o to, aby w pomieszczeniach, w których pracują pracownicy fizyczni temperatura wynosiła minimum 14 stopni Celsjusza. W przypadku pomieszczeń dla pracowników umysłowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Kodeks pracy nie określa temperatur maksymalnych. Na pewno jednak, gdy w pomieszczeniach dla pracowników temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, wiele osób zaczyna czuć się źle. Jeśli do wysokiej temperatury dołączy wilgotne powietrze, mogą pojawić się bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Możliwość obniżenia temperatury jest więc niezwykle pożądana. Pracodawcy, którym zależy na zdrowiu swoich pracowników, którzy chcą, aby pracowali oni wydajnie, decydują się na montaż klimatyzacji. Wyposażenie firmy w klimatyzację sprawi, że samopoczucie pracowników ulegnie poprawie, a tym samym poprawi się ich wydajność pracy.

 

Korzyści, jakie przynosi montaż klimatyzacji w pomieszczeniach dla pracowników

 

Stosowanie klimatyzatorów w miejscu pracy to nie tylko sposób na zapewnienie najbardziej komfortowej temperatury powietrza, ale także jego wilgotności. Klimatyzator chłodząc powietrze jednocześnie je osusza. Na samopoczucie osób, które przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach wpływa to bardzo korzystnie. Klimatyzatory, które obecnie dostępne są na rynku to nowoczesne modele wyposażone w filtr HEPA. Filtr ten doskonale oczyszcza powietrze z roztoczy, kurzu, pyłków roślin, pleśni i zarodników grzybów. W sprzedaży dostępne są także klimatyzatory z filtrami z nanocząsteczkami srebra, które mają właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze.

Otwieranie okien w celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach może być bardzo uciążliwe, a czasem nawet niewykonalne. Problem ten można rozwiązać poprzez zamontowanie klimatyzacji.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 electro-clim.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.